Revize tlakových zařízení

Prováděná činnost:

 • revize tlakových nádob stabilních (výchozí revize, provozní revize,vnitřní revize, tlaková zkouška a zkouška těsnosti).
 • kontrola tlakové nádoby (zásobníku pro ohřev teplé vody - TUV) dle ČSN 06 0830 a NV č.378/2001 Sb. §4 odst.2
 • revize netopených a topených tlakových nádob, parních vyvíječů
 • revize vzdušníku a kompresorů
 • odborné prohlídky výměníkových stanic
 • školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob dle vyhlášky 18/1979 Sb. a ČSN 69 0012
 • školení a přezkoušení obsluhy nízkotlakých kotelen dle vyhlášky 91/1993 Sb.
 • dle ČSN EN ISO 16809 - Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky materiálu ultrazvukem (Osvědčení obsluhy vydáno Strojírenským zkušebním ústavem)
 • zpracování provozní dokumentace tlakových nádob včetně možnosti zajištění duplikátu Pasportu
 • odstranění závad zjištěných při kontrolách a revizích odbornou firmou (www.megawatt.cz)
 • odborná konzultace ohledně provozování tlakových nádob a odstranění závad před nebo po návštěvě inspektorátu práce
 • odborná konzultace ohledně provozování tlakových nádob a odstranění závad před nebo po návštěvě inspektorátu práce
 • po dohodě možno zajistit kompletní přípravu včetně všech potřebných revizí, kontrol a dokumentace na kontrolu inspektorátu práce

Kontakty

MEGAWATT s.r.o

Mírová 131/15, 417 03 Dubí III. - Pozorka
IČO: 287 14 113
DIČ: CZ28714113

Kancelář (MEGAWATT s.r.o)

 +420 417 538 397
 +420 602 276 819

 info@megawatt.cz

Revizní technik

 +420 776 597 969
 zavoralrobert@gmail.com